ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลการสอบ จพ.ธรการ จพ.คอมฯ